Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG D2DSERVICE.PL

I. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego D2DSERVICE.pl jest:
Serwis Urządzeń Mobilnych D2D SERVICE
Ul. Żeromskiego 34
43-500 Będzin
NIP: 625-235-33-56
REGON: 362999457

2. Sklep internetowy d2dservice.pl świadczy usługi na terenie Polski z wykorzystaniem środków komunikacji  elektronicznej, jak i sklepu internetowego d2dservice.pl.
3. Klientem jest podmiot zlecający firmie „Serwis Urządzeń Mobilnych D2D SERVICE” wykonanie usługi serwisowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
4. Firma Serwis Urządzeń Mobilnych D2D SERVICE podejmuje zakres napraw urządzeń mobilnych: telefony komórkowe (smartfony), laptopy, tablety.
5. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych przed 10-cio dniowym terminem od zawarcia umowy. Na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Klientowi tym samym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
6. Klient wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur, oraz gwarancji na wykonane usługi serwisowe.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 02.101.926.). Administratorem danych osobowych jest Serwis Urządzeń Mobilnych D2D SERVICE.

 

II. Zasady świadczenia usług serwisowych.
1. Treści podane na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. W sytuacjach skrajnych cena wykonania usługi serwisowej może być wyższa. Obowiązkiem serwisantów firmy Serwis Urządzeń Mobilnych D2D SERVICE w danej sytuacji jest skontaktowanie się z klientem przed wykonaniem usługi serwisowej i wspólne ustalenie kosztów wykonania usługi.
3. Naprawa dokonywana jest przy użyciu oryginalnych części. W sytuacjach, kiedy części są niedostępne, bądź koszt zakupu takiej części jest wyższa, niż koszt wykonania usługi serwisowej, to stosowane są najwyższej jakości części zamienne.
4. Usługi, które nie wymagają wykonania naprawy w technologii OCA / LOCA są wykonywane na miejscu z zastrzeżeniem maksymalnego czasu wykonania do 3 dni. Naprawy wykonywane technologią OCA / LOCA są wykonane w czasie 24h – 3 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia terminu naprawy w uzasadnionych przypadkach.
5. Przy rozlegle uszkodzonej szybce wyświetlacza istnieje ryzyko uszkodzenia wyświetlacza. W sytuacji kiedy istnieje takie ryzyko klient musi być powiadomiony przed naprawą i o ewentualności zwiększenia się kosztu z tego powodu.

 

III. Płatności
Sklep internetowy Serwis Urządzeń Mobilnych D2D SERVICE akceptuje sposoby płatności:
– Przelew za pośrednictwem systemu Paypal.
– Przelew na konto tradycyjny.
– Płatność przy odbiorze (za pobraniem).
– Płatność przy osobistym odbiorze urządzenia.
Po zrealizowaniu zlecenia zostanie wystawiona dla klienta faktura, bądź rachunek.

 

IV. Wyłączenia odpowiedzialności.
Serwis d2dservice.pl Nie ponosi odpowiedzialności za uratę danych, oraz oprogramowania w telefonie przy wykonywaniu pewnych usług serwisowych.
Serwis d2dservice.pl Nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzętu przekazywanego do naprawy.
Serwis d2dservice.pl gwarantuje sprawność elementów, które zostały wymienione w urządzeniu. Nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia innych elementów, których nie dotyczyła usługa serwisowa.
Serwis d2dservice.pl nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe zapakowanie urządzenia przez klienta. Każde urządzenie zostanie wypakowane przy użyciu kamery. Urządzenie powinno zostać zapakowane w twarde pudełko kartonowe. Urządzenie wewnątrz powinno zostać zawinięte w folię bąbelkową, oraz puste przestrzenie powinny zostać wypełnione, aby urządzenie wewnątrz nie przemieszczało się.
Serwis d2dservice.pl nie bierze odpowiedzialności za działania firm kurierskich / transportowych.

 

V Gwarancja, Reklamacja.

1. Serwis Urządzeń Mobilnych „D2D SERVICE” mieszczący się przy ul. Stefana Żeromskiego 34, 42-500 Będzin zwany dalej gwarantem udziela ograniczonej gwarancji na wykonanie usługi serwisowej i zamontowanej w nim części zamiennej.

2. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

3. Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest faktura, rachunek wystawiony po wykonanej usłudze serwisowej, bądź inny dowód dokumentujący wykonanie przez nas usługi serwisowej w danym urządzeniu.

4. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres zamontowanych części do naprawy poszczególnego urządzenia.

5. Gwarancja nie obejmuje części, które nie zostały wymienione w urządzeniu przez nasz serwis. W szczególności w sytuacji, gdy w urządzeniu zostaje wymieniona szybka, to jako gwarant udzielamy gwarancji na szybkę i kleje użyte do jej montażu, a nie na wyświetlacz (chyba, że klient zażądał jego wymiany w zleceniu usługi serwisowej).

6. Nabywca po wykonanej usłudze serwisowej sprawdza urządzenie przy odbiorze i podpisuje protokół odbioru oświadczając tym samym, że odbiera urządzenie w stanie dobrym i pozbawionych wad (wyłączając ewentualne wady fabryczne wymienionej części, które mogą wystąpić w późniejszym czasie).

7. Gwarancja po upływie wygasa automatycznie.

  1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowane przez dane zdarzenia:

uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych cieczą, bądź wilgocią, uszkodzeń spowodowanych z niewiedzy użytkownika i stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, uszkodzeń powstałych z winy producenta urządzenia, uszkodzeń spowodowanych próbą naprawy urządzenia przez nieuprawnione osoby lub firmy, w przypadku nie podania kodu blokady w celu przetestowania urządzenia po naprawie gwarancja nie zostaje udzielona. Skrzywiona ramka, bądź obudowa w urządzeniu do którego ma zostać wklejony wyświetlacz, bądź szybka.