Obowiązek Informacyjny RODO

Szanowny Kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś po zakupie usług czuł się bezpiecznie.

W związku z wprowadzeniem przepisów RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Przygotowaliśmy najważniejsze informację o zasadach przetwarzania Twoich danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

D2DSERVICE.PL

SERWIS URZĄDZEŃ MOBILNYH „D2D SERVICE”

GRZEGORZ KRZYPKOWSKI

STEFANA ŻEROMSKIEGO 34

42-500 BĘDZIN

POLSKA

NIP: 6252353356

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

– Zawarcie i realizacja umowy zawartej na odległość (w tym świadczenie usług drogą elektroniczną).

– Zakładanie, zarządzanie Twoim kontem, jego obsługą jak i rozwiązywanie problemów technicznych.

–  Obsługa złożonych reklamacji.

– Obsługa zgłoszeń serwisowych i formularzów opcji dostawy.

– Kontakt z klientami w celach związanych ze świadczeniem usług.

– Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych.

 

PODSTAWA PRZEDTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

–  umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
–  umowa sprzedaży / świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
–  ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
–  Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
–  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
–  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
–  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (np. poprzez badanie satysfakcji) (art. 6 ust. 1 lit. fRODO).

 

JAKO KLIENT MASZ PRAWO DO:

– Pełnego dostępu do Twoich danych osobowych

– Zmiany danych osobowych

– Usunięcia danych osobowych

– Żądania przeniesienia danych do innego administratora

 

OKRES WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą wykorzystywane do momentu w którym:

– Zostanie wykonana usługa i odebrane przez Ciebie naprawione urządzenie, bądź towar.

– Cofniesz zgodę na przetwarzanie danych.

– Zażądasz usunięcia danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne i jest konieczne do wykonywania usług serwisowych online i dostarczenia towarów.

Kontakt z administratorem danych: D2DGSM@GMAIL.COM